Alvesta Golfklubb

USP: Banan är en prisvärd spelupplevelse, där hålen spelas helt enskilt, i 18 unika hål.

Fakta: Magikern Joe Labero invigde banan med Sven Tumba.

Plats: Lanna, 1,5 km utanför Örebro.

Antal hål: 18 hål

Typ av bana: Skogsbana

Hemsida: www.alvestagolf.se

Klubbchef: Lars Prick

Ordförande: Roland Persson

Undertecknad: Lars Prick

Headpro: Lars Prick

Banchef: Johan Gustafsson