Bedinge Golfklubb

USP: Bedinge GK har Skånes och därmed Sveriges sydligaste golfbana. Det sydliga läget, närheten till havet och den lätta sandjorden gör att vi oftast kan välkomna gäster året runt. Normalt sett är det inget problem att komma ut på banan, även om juli månad är intensivare än övriga månader. Vintertid är vi unika med mycket spel på ordinarie greener.
Plats: Beddingestrand
Antal hål: 18 hål
Typ av bana: Öppen Parkbana
Hemsida: www.bedingegk.se
Klubbchef: Per Kestola
Ordförande: Stina Karlgrund
Undertecknad: Per Kestola, Klubbchef
Headpro: Benny Wahlgren
Banchef: Christer Persson