Bosjökloster Golfklubb

USP: ”Golf för alla – Mitt i Skåne”, naturen, omgivningen, greenerna och oftast en lång säsong.

Plats: Bosjökloster 101, 243 95 Höör.

Antal hål: 18 hål + 5 korthål med fritt spel.

Typ av bana: Park- och skogsbana

Hemsida: www.bosjoklostergk.se

Klubbchef: Stellan Ragnar

Ordförande: Håkan Asmoarp

Head Pro: Michael Wigh

Banchef: Thomas Nilsson

Undertecknad: Stellan Ragnar, Klubbchef