Fullerö Golfklubb

USP: En trevlig och lättpromenerad men ändå utmanande bana nära Västerås centrum. Möjlighet till övernattning i Fulleröhus samt bra Husbilsparkering.
Fakta: På vår hemsida kan du följa banans alla hål uppifrån.
Plats: Jotsberga, Västerås
Antal hål: 18 + 9-håls P&P korthålsbana
Typ av bana: Parkbana
Hemsida: www.fullerogk.se
Ordförande: Peter Brandt
Undertecknad: Åke Westman, ordförande Marknadskommitten
Headpro: Roger Sundin
Banchef: Niklas Åhman