Hässelby Golfklubb

USP: En av landets bästa träningsanläggning, nya rangebollar varje år, bra målgreener.
Fakta: Banan ligger i Stockholm Stad. År 2009 blev banan årets miljöbana, fick SGA:s natur och miljöpris. Klubben har en av landets största Handigolfverksamheter för personer med funktionsnedsättning och år 2017 hade klubben Sveriges första tävling för sittande personer, Wheelchairgolf Open.
Plats: Lövsta Koloniväg, Hässelby, 25 min från Stockholms Central med bil.
Antal hål: 9
Typ av bana: Parkbana med naturskön miljö
Hemsida: www.hasselbygolf.se
Klubbchef: Lotta Hager
Undertecknad: Lotta Hager