Hinton Golf Club — Kvarnby

USP: Banan är rolig och utmanande med stora höjdskillnader.
Fakta: Banan ligger på mark där det förr i tiden bröts krita. I en av dammarna som då blev till ligger en ubåt.
Plats: Klågerupsvägen 469
Antal hål: 18
Typ av bana: Kuperad parkbana
Hemsida: www.hintonsgolf.se
Klubbchef: Johan Hinton
Undertecknad: Johan Hinton
Headpro: Martin Olsson
Banchef: Mats Larsson