Troxhammar Golf

USP: Med sammanlagt par på 72 är 18 hålsbanan utlagd på böljande åkermark med skogsholmar och dammar som återkommande inslag i Mälarmiljön. Vi är mycket stolta över att 2009 ha öppnat Sveriges första och enda slopade 12-hålsbana! Banan som ligger i samma typ av natur och miljö som 18-hålsbanan har par 45. Här spelar du en runda på ca 2 ½ timme med ”fika” möjligheter efter 6 hål.
Fakta: Bildade tillsammans med Mälarö GK Skytteholm, Golf West Stockholm. Som medlem på Troxhammar GK kan du betala ett tillägg på 450kr och då får du även spela på Mälarö GK Skytteholm (18+9 hål). Som medlem får du tillgång till 57 hål i ett och samma medlemskap på Ekerö.
Plats: Skå, Ekerö, Stockholm
Antal hål: 18 + 12
Typ av bana: Parkbana
Hemsida: www.golfwest.se/
Klubbchef: Bengt Erkki
Ordförande: Åke Roxberger
Undertecknad: Bengt Erkki
Headpro: Mikael Hällgren
Banchef: Jimmy Fröberg