Bättre golf med koncept från pokern

På ytan finns ingen uppenbar likhet mellan golf och poker. Ändå kan man ta med sig en del koncept från pokern till golfbanan och spela lite smartare i vissa lägen.

Det finns ingen slumpgenerator i golf. Man kastar inte tärning innan man slår ut, och man drar inte chanskort när man har hamnat i bunkern på fjärde hålet. Att sannolikhetslära ändå kan leda till bättre golfresultat beror på en användbar matematisk parallell mellan slumpmässighet och ofullständig kunskap.

Slump och okunskap ger samma ekvationer

När man spelar poker och väntar på att sista kortet ska komma på bordet, vet man inte vilket kort det blir. Leken är ju blandad och korten dyker upp slumpvis. Men man känner till sannolikheterna för olika kort, och man vet vad de olika utfallen är värda. Med vissa kort vinner man potten, med andra förlorar man, och några kort kan leda till en delad pott. Med den informationen kan man fatta ett probabilistiskt korrekt beslut om hur man ska spela.

Föreställ dig nu att leken inte har blandats slumpmässigt. Säg att korten istället har ordnats enligt en bestämd regel. Det är en mycket komplicerad regel som ger olika blandningar varje gång och inte främjar någon särskild ordning. Men regeln är hemlig, och du har ingen information om hur den ser ut. Korten som är kvar i leken ligger alltså inte ordnade slumpvis utan regelmässigt, men ordningen är helt okänd för dig. Hur påverkar det dina sannolikheter för att vinna eller förlora potten? Inte på något sätt, visar det sig.

Samma ekvationer för sannolikhet och förväntad vinst gäller oavsett om korten faktiskt är slumpmässigt ordnade, eller om ordningen bara är okänd. Och just därför kan koncept från poker flyttas över till golfbanan och ge stöd för smarta beslut. Trots att golfspelet till skillnad från kortspel eller casino online inte innehåller någon slump.

Tänk igenom mål och syfte – för dig personligen

Innan du går igenom dina alternativ och värderat dem utifrån risk och kostnad, som vi ska gå igenom nedan, behöver du ta ställning till vad som är ditt mål med just den här dagen på golfbanan.

Vill du spela säkert och med stor sannolikhet gå en hyfsad runda? Eller vill du ta chansen att slå ditt personbästa med en uppenbar risk att istället misslyckas ganska ordentligt? På den frågan finns det inga rätta svar, utan du väljer helt och hållet själv varför du spelar golf.

I filmen ”Tin Cup” tycker nog många att Roy McAvoy har tappat förståendet som spelar bort hela tävlingen på sista hålet för att till varje pris nå över sjön med ett slag. Men för honom var det rationellt (kanske). Han ville bevisa att han kunde, och att lyckas med det slaget var viktigare för honom än utgången av tävlingen. Rätt eller fel, det vet bara han (förutsatt att han faktiskt inte har förlorat förståendet, då).

Beslutsteori för ett golfslag

När du ska välja upplägg inför ett slag på golfbanan behöver du gå igenom några steg för att kunna fatta ett rationellt beslut:

  • Vilka alternativ finns?
  • Vad är chansen att lyckas med respektive alternativ?
  • Vad händer om jag lyckas respektive misslyckas?
  • Vad blir kostnaden relativt mitt mål om slaget lyckas eller misslyckas?

Att beräkna kostnaden i antal förväntade slag för ett alternativ är enkelt, i alla fall i princip. Man tar sannolikheten att lyckas gånger antalet slag om man lyckas. Sen läggar man till sannolikheten för att misslyckas gånger antalet slag för ett misslyckande. Gör den kalkylen för varje alternativ och jämför dem, så har du ditt bästa alternativ i guldskrift. Nämligen det med lägst förväntat antal slag.

Exempel: ett slag över vattnet

Tänk dig följande läge: Du kan välja att slå över ett vattendrag eller att spela runt det. Spelar du runt sjön kostar det 2 slag, och du kan inte misslyckas (säger vi för enkelhetens skull).

Slår du över vattnet är du framme på ett slag, och sannolikheten att lyckas är 50 procent. Missar du får du plikta ett slag och väljer då att slå runt den säkra vägen (till skillnad från Roy McAvoy).

Kostnaden i antal slag för att slå över vattnet blir 0,5 * 1 + 0,5 * 4 = 2,5. Kostnaden för att slå runt var 2 slag. Att slå över vattnet kostar alltså ett halvt slag extra i genomsnitt.

Innan du bestämmer dig för att ta den säkra vägen måste du gå tillbaka till ditt syfte med att spela. Är målet att gå runt på så få slag som möjligt? Då är den trygga vägen bästa valet i det här läget. Du spar ett halvt slag.

Men säg att det är matchspel istället. Det är inte totala antalet slag som räknas, utan antal vunna hål. Då kan slutsatsen förändras. Då ska du sätta in andra kostnader i ekvationen.

Eller säg att du går den här banan två gånger i veckan varje sommar, och det du helst av allt vill är att sätta ett nytt pers. Om du lyckas ta dig runt på 86 slag istället för ditt personbästa på 87 är det en fjäder i hatten för all framtid. Om det råkar bli 95 slag den här dagen kan det kosta ett par snälla gliringar i klubbhuset. Då kan värdet av att spara ett slag på det här hålet kanske väga upp kostnaden för att dra på sig några extra slag.