Customclubs.se – Så ska medelhandikapparen få upp ögonen för att skräddarsy sina golfklubbor

CUSTOMCLUBS.SE LANSERADES I JULI FÖRRA ÅRET OCH HITTADE SNABBT EN MÅLGRUPP BLAND GOLFARE SOM KAN TÄNKA SIG ATT SKRÄDDARSY SINA KLUBBOR ONLINE. DET NYA SVENSKA FÖRETAGET HANN VARA MED UNDER HALVA SÄSONGEN 2018, OCH STARTEN PÅ 2019 SER LOVANDE UT.
– VI BLEV LITE FÖRVÅNADE FRÅN BÖRJAN ÖVER HUR SNABBT FOLK VAR BEREDDA ATT GÖRA BESTÄLLNINGAR, SÄGER VIKTOR GUSTAFSSON.

Att lyckas lösa ett problem för en stor målgrupp är en god förutsättning för en fungerande affärsidé. Custom Clubs affärsmodell bygger, enligt Viktor Gustafsson, på insikten om att hitta enklare sätt för fler att undvika standardklubbor för att istället gå över till utrustning som är anpassad för just dem. Sen finns det självklart även de som vet exakt vad de behöver anpassa och endast är i behov av ett enkelt sätt att beställa det på.

– Golfare köper i hög grad klubbor baserat på pris, utseende, eller vad kompisen har – samtidigt visar statistiken att en custom fitting ger stora fördelar. Klubborna behöver helt enkelt anpassas till spelaren istället för tvärtom. Standardklubbor är inte anpassade för alla spelares fysiska egenskaper och svingstil.

Se fler alternativ

Lösningen som Custom Clubs erbjuder innebär varken att spelare köper ”grisen i säcken” genom att välja en standardklubba direkt från hyllan eller att de behöver boka in en custom fitting hos sin lokala Pro. Golfare ska genom några enkla steg kunna ta reda på vilken utrustning som passar just dem vilket inbegriper rätt skaftlängd, rätt skaftmodell, rätt lie-vinkel och rätt greppstorlek.

– Vi vill skapa ett bra och enkelt alternativ för att kunna anpassa sina klubbor och därmed även förbättra sitt golfspel. Att köpa en klubba från hyllan utan att veta om den passar dig och dina egenskaper är dumt. Samtidigt går merparten av golfspelare faktiskt runt med utrustning som inte är anpassad för dem. Det innebär att dessa golfspelare kommer längre och längre ifrån en standarsdsving.

– Det finns även de som endast gör mindre justeringar på klubban. Vi har kunder som köper ett järnset från oss med allt standard förutom att de vill ha ett annat grepp. Det är en liten justering, men de har ändå fått möjlighet att göra sitt val.

Medelhandikappare förväntas bli den stora målgruppen för Custom Clubs även om kunderna just nu är fördelade 50-50 mellan Låg- och medelhandikappare. Utmaningen för företaget ligger däri att övertyga medelhandikapparen om att en anpassning av klubborna är viktigare än vad kompisen spelar med.

– Vi vill helt enkelt få folk att få upp intresset och göra det enkelt att beställa en golfklubba som är anpassad.


Gå till Custom Clubs

Och resan har börjat bra. Custom Clubs har fått beställningar från start och den snabba responsen är en bekräftelse på ett existerande behov.

– Vi har redan återkommande kunder. Kunderna ser att det fungerar. Men vi blev lite förvånade från början – hur snabbt folk var beredda att göra beställningar på en ny sida. Vi trodde att det skull ta längre tid att bygga varumärket och vara ett längre steg från intresse till köp.

Framöver är målet enkelt. Custom Clubs vill göra golfspelare bättre genom att på ett lättillgängligt sätt erbjuda golfklubbor som kan anpassas utefter varje individ. Målsättningen är att få in hela portföljen med tillverkare och erbjuda ett större utbud för kunden.

Läs mer och beställ din utrustning på Customclubs.se