Klubbchefen, katalysatorn och kyrkan mitt byn – så blev Per Simonsson Club Manager of the Year 2018

Några kallar honom till och med ”Pastor Simonsson”. Per Simonsson har inte bara varit med och räddat A6 från nedläggning, han har också vänt på en tuff ekonomisk situation och skapat en fantastisk klubbkänsla genom en rad smarta åtgärder – vilket gav honom priset Club Manager of the Year 2018.

Lovorden var många när priset för Club Manager of the Year delades ut under Golfträffen i Halmstad. Vad vill du själv framhålla av allt du åstadkommit på A6?
– Under de sista tre åren har vi definierat vilken klubb vi ska vara. Vi har förmedlat vilka vi är genom en kommunikationsplattform som jag tror är viktig både för medlemmarna och övriga intressenter. Sedan var det ingen självklarhet att vi ens skulle ha en golfklubb här idag – hela området har varit hotat av nedläggning eftersom man planerade att bygga bostäder.

– Nu är detta hot undanröjt och vi kan gå vidare att jobba med att utveckla klubben och området. Jönköpings kommun är en av mest snabbväxande i Sverige – detta har gjort att vi fått skapa oss en stor förståelse för hur kommunen arbetat och vårt eget arbete har varit att belysa nyttan med en golfbana och den gröna lungan mitt i stan. Att presentera och förklara för politiker varför vi som golfklubb behövs och vad vi tillför samhället har varit ett viktigt arbete. Jag är intresserad av vad golfen, den här lungan vi har, ger till samhället. Vi har cirka 250.000 friskvårdstimmar inom området per år.

– Sammantaget tycker jag att vi har fått ihop en bra helhet på A6. Niklas vår pro med personal har gjort ett fantastiskt arbete och utvecklat olika träningsmodeller. Medlemmar och styrelse har ställt upp på ett fantastiskt sätt och det har varit väldigt motiverande.

Du har varit chef och VD i många branscher och arbetat med reklam och bokstavligen haft ett finger med i Carlshamns ”Gott, gotti, gott, gott.” Vad tar du med dig därifrån?
– Som Klubbchef får du gasa och bromsa precis som i näringslivet, arbeta för lönsamhet, ha en långsiktig ekonomisk plan och ett tydligt visionsarbete vem man egentligen ska vara (vårt berättigande på marknaden). Jag har näringslivets grunder och kommunikation i mitt tänk. Det handlar om att våga vara annorlunda. Jag har aldrig varit en golffanatiker och en golfklubb har aldrig heller lyckats kommunicera till mig, sedan 1991 då jag började spela, varför jag ska känna mig delaktig i en golfklubb – jag har varit medlem i ett antal. Därför vågar jag sticka ut och jag vet vikten av ett stort engagemang och att arbeta med närhet till medlemmar och partners – vi levererar mycket via sociala medier från klubben för att ge golfare och icke-golfare möjlighet att komma närmare denna fina sport – och för att arbeta bort gamla fördomar. Detta har lett till ökat medlemsantal och intäkter.

– Jag tror att det är viktigt att sticka ut precis som vi gjorde med Gott, gotti, gott gott-reklamen. Dock måste du stå för ditt budskap; skriver du att du är en social klubb då måste du vara det. Det är viktigt att klubbens värdegrunder (DNA) följs och är väl synliga. På A6 har vi många projekt inte minst projektet HIO som står för ”hjälpa, integrera och organisera”. Det är ett projekt som vänder sig till ungdomar i ytterområdena av Jönköping. För oss är det viktigt att vara en inkluderande klubb. Därför är vi också med i golfens vision 50-50 arbete, som vi jobbar hårt med.

Vad gör ni mer för att skapa bredd på A6?
– För oss är det viktigt att se alla på klubben och fånga in åsikter och vad man tänker. På en golfklubb har vi som i näringslivet en 80-20 regel. 80 procent som spelar golf nöjer sig med ett antal rundor per år och 20 procent är ”golfnördar” som tävlar mycket och har gott om åsikter. Därför är det viktigt som klubbchef att se helheten. En medlem på A6 spelar i snitt 20,2 rundor per år vilket är mycket om man jämför siffran med övriga Sverige. Detta är bra eftersom ju bättre golfspelare man bli desto längre stannar man kvar inom golfen och tycker att det är roligt.

– Vi har afterwork-golf där folk får lära känna varandra. Golfens dag har varit viktig för oss där vi i två år har haft mycket besökare. Vi satsar mycket på tjejer som nu representerar 33 procent av våra medlemmar. Viktigt för oss är att man ska känna sig som del i ett sammanhang. Allt detta skapar ett stort engagemang som ger tillbaka mycket till klubben. Vi jobbar med våra ledord: utveckling, upplevelse gemenskap och närhet. Vårt största hot mot golfen är tidsfaktorn, och den nya generationen kräver nya och bättre upplevelser som är anpassade till dagens situation.

– Jag startade nätverket CMGN som är för klubbchefer. Klubbchefsrollen är väldigt komplex och många gånger väldigt ensamt. Det blir många timmar i veckan och det är lätt att bli asocial. Det finns stora behov att hitta forum för att kunna ventilera och arbeta med bench-marketing. Därför startade jag detta nätverk som bygger på prestigelösa klubbchefer som brinner för sin roll och vill utvecklas genom utbyte av erfarenheter med varandra. Vidare startade jag Facebooksidan Golfkompis i Jönköping (YNPA, You never play alone). På en golfklubb är det många som känner sig ensamma och inte har någon spelkompis – detta är ett verktyg för att hitta nya golfkompisar att spela med eftersom du aldrig ska behöva spela ensam om du inte själv vill. Vidare startade jag Facebook-sidan Golf i Jönköping. Det är en sida som växt medlemssmässigt – här snackar vi golf och den är klubbneutral vilket är bra.

– För oss som jobbar inom golfen är det viktigt att höja kompetensen och kunskapen om vår sport. Vårt långsiktiga mål i Jönköping är att bli runt 9000 spelare mot 7300 golfspelar idag. Det innebär att 6,5 procent av population i Jönköping spelar golf.

Alla klubbar har olika förutsättningar. Vad borde alla klubbar/Klubbchefer tänka mer på?
– Att bli bättre på att paketera vår sport. Golf är fantastiskt eftersom det kan spelas i alla åldrar. En golfare lever fem år längre än icke-golfaren vilket gör detta till en bra personlig investering för livet. Vi som arbetar med golf har allt i våra egna händer. Sedan är det klubbchefens roll att brottas med det kommersiella kontra det ideella. Det är en arbetsmiljö som kan vara tuff och det är svårt att klara sig utan utveckling inom exempelvis sociala medier. Ekonomin är A och O och att vara nyfiken och lära sig nytt. De flesta klubbchefer är tävlingsmänniskor och många gillar att stå i centrum. Vi måste bli bättre på att kunna ta ledigt från jobbet! Själv har jag aldrig jobbat så många timmar per vecka året runt som i denna bransch. Det är hela tiden mycket att ta in på klubben och runt omkring. Personligen läser jag hellre Golfnyttan i samhället än tidningen Svensk golf.

Vad betyder titeln Club Manager of the Year för dig?
– Jag var nominerad 2017 och jag blev faktiskt överraskad bara av att jag blev nominerad två år i sträck. Jag är glad för att ge utmärkelser men också för att få sådana. Det är en bekräftelse på att vi gör det bra på A6. Vi har lagt ner fruktansvärt mycket tid på detta och därför känns det jätteviktigt och kul att få det här.

Juryns motivering löd:

”Golfklubbar delar många grundläggande förutsättningar men de har alla sitt egna DNA. Ingen klubb är den andra lik. Utmaningarna varierar.
Årets Klubbchef 2018 kom till en klubb i akut behov av nytänkande och energi.
Han har lyckats vända en utveckling som var på väg åt fel håll.
Den nya klubbchefen blev en defibrillator för en klubb som var på väg att somna in.
Man kan nog faktiskt hävda att årets klubbchef 2018 räddat banans själva existens.
Golfklubbar värderas och mäts på olika sätt. Kanske är klubbkänsla och nöjda medlemmar den enskilt viktigaste parametern för en framgångsrik klubb och klubbchefsarbete. Det är även lyckosamt om klubbchefen på vägen mot målet också lyckas vända röda siffror till gröna, och att han lockar nya medlemmar till klubben.
Klubben var snudd på dödsdömd, eller i alla fall bortglömd. Nu är det här allt händer. Plötsligt är detta klubben alla pratar om i stan.
Deltagandet i tävlingar och spelet på banan ökar. Spelytorna har blivit bättre när vinsten återinvesteras i det viktigaste klubben har: Banan. På punkt efter punkt har förbättringar genomförts.
Nämnde vi att antalet partners har blivit fler och att ett affärsnätverk med många aktiviteter bildats?
På den här klubben svänger det inte bara om banans 13:e green.
Det svänger också om klubbchefen. Club Manager of the Year 2018 är Per Simonsson.”

A6 GK är en levande klubb med verksamhet året runt och har idag ca 1 500 medlemmar. Det är en golfanläggning som ligger ”mitt i stan” och som med sina fantastiska vyer över södra Vätterbygden blir en härlig naturupplevelse. Klubben bildades 1985. De tre 9-hålsslingorna,med sina olika karaktärer, och de totalt 27 hålen, bjuder på varierande utmaningar. Läs mer om A6