Fortsatt viktigt arbete krävs för att få in fler kvinnor i den underbara golfvärlden.

Golfen är älskad av både kvinnor, män och barn landet över. Oavsett kön eller ålder så kan man njuta av sättet att komma nära naturen gemenskap och rörelse. Men hur kommer det sig då att sporten fortfarande är så mansdominerad? Enligt statistik innehas ungefär en fjärdedel av golfmedlemskapen av kvinnor i Sverige – 27,2 procent.

Golfsverige har under de senaste åren börjat arbeta för att golfen ska bli med jämställd, genom till exempel Vision 50/50. Där arbetar man på att öka antalet kvinnliga golfspelare och att få in fler kvinnor i ledande positioner – ett arbete som vi kan räkna med kommer ta tid. Att det är ett viktigt arbete är dock givet, för vi vill ju alla få in lite mer golf i det svenska folkets vardag! Det kan handla om allt från att banorna är gjorda för män som slår långt, skillnad i bemötande mellan män och kvinnor på golfklubbarna till att nätverket inte räcker till och sexistiska attityder som inte platsar i det moderna samhället.

Att ingen ska känna sig begränsad på grund av kön känns som ett viktigt mål. Det finns även siffror som visar att manliga golfspelare tjänar mycket mer än kvinnliga spelare, och då är den största skillnaden mellan könen den fysiska styrkan. I övrigt spelar inte kvinnor sämre än män eller vise versa. Under en workshop i Vision 50/50 kom det upp punkter som att män generellt förväntas vara bättre på golf och att det är högre status att slå långt än slå rakt. Idag ökar också spel på casino exempelvis med bonuskoden här.

Tidigare år har siffror visat att det dessutom är fler kvinnor än män som slutar med golfen. Utöver det tråkiga fakta att kvinnor inte blir lika välkomna in i golfvärlden så är det ju dessutom siffror som svider för golfklubbarna när de tappar medlemmar. Att ha jämställda golfvillkor är med andra ord något som gynnar oss alla i det långa loppet, och nu ser vi fram emot att bland annat Vision 50/50 ska fortsätta sitt viktiga arbete och engagera fler golfklubbar till att skapa golf för alla!

Det finns idag på flera håll växande krafter för att golf trots allt ska vara en sport där kvinnorna kommer att få betydligt större utrymme de närmsta åren. Det handlar om att arbeta från gräsrotsnivå i klubbarna, i affärslivet samt inom den professionella golfen med att minska löneskillnader mellan könen. Golf är en fantastisk sport och det finns alla möjlighet att göra sporten till ett föredöme istället för den konservativa sport som den kanske, bland vissa människor, fortfarande anses vara. Men det krävs viktiga strukturella förändringar för att faktiskt göra skillnad. Varje golfare bör vara med på resan och tänka till vad hen kan göra för att bredda sporten och göra den tillgänglig för alla.