Golf- och pokerspelaren, vad har de egentligen gemensamt?

Visste du att över en halv miljon golfspelare spelade över 11,6 miljoner ronder under 2020 enligt statistik från Svenska Golfförbundet? Golfen har med andra ord haft något av ett rekordår och även fortsättningsvis ser det bra ut när man tittar på siffror över registrerade medlemmar. Det goda vädret på de nordliga breddgraderna och en tidig säsongsstart i många delar av landet har troligen haft ett finger med i spelet gällande rekordsiffrorna. Förutom rutinerade spelare invigdes dessutom cirka 94 000 nya golfare in i sporten. Beträffande fördelningen mellan män och kvinnor inom golfen var ungefär 25 procent av golfarna kvinnor, närmare sagt 134 347 spelare. Antalet aktiva kvinnor är därmed betydande inom sporten. Gällande ronder bokade och spelade inhemska golfare 42 procent fler ronder än samma tid förra året då det spelades 8,2 miljoner ronder totalt.

Det är positivt att golfen både upprätthåller sin popularitet hos befintliga spelare och lockar nya spelare då det medför positiva fördelar ur utvecklingssynpunkt på lång sikt. Även på individnivå är statistiken hoppfull då studier visar att golfen medför många positiva hälsoeffekter för spelare såsom bättre värden vad gäller kolesterol, blodtryck och blodsocker. Förutom den fysiska hälsan är golfen även en social sport som låter oss samspela med andra, och få utlopp för känslor som glädje, frustration och tålamod. I den här artikeln tänkte vi ta ett annorlunda grepp om golfen och sätta den i samband med en annan koncentrationskrävande- och strategisk sysselsättning, nämligen poker. Vad har egentligen golf- och pokerspelaren gemensamt?

Förmågan att förlora

Både golf och poker är aktiviteter som de flesta kan utöva på hobbynivå men som är svårare att bli riktigt duktig på. Det krävs många timmar av träning och förmågan att lära av sina misstag för att kunna regera på golfbanan eller vid pokerbordet. Ett drag som framgångsrika golf- och pokerspelare delar är förmågan att förlora och dra lärdomar inför framtiden. Även världens bästa spelare förlorar ibland. Den dåliga förloraren bör därför ta en titt i pokerspelarens strategibok och inte begå misstaget att förvänta sig att vinna varje gång det är tävling eller spel på gång. Målet är istället vara att spela efter bästa förmåga varje gång.

Bra på djupkoncentration

Både golf och poker är som tidigare nämnts strategiska spel som kräver ett stort mått av intellektuellt tänkande och planering. Förmågan att sjunka ner i djup koncentration på golfbanan för att kunna putta med rätt fart och riktning kan liknas vid pokerspelaren som i ett tufft läge skärmar av sig från motspelare och andra störningsmoment för att fokusera helt på sitt nästa finurliga drag och sin hand. Bra golf- och pokerspelare vet att tålamod är en dygd och att det gäller att hålla huvudet kallt i pressade lägen för att kunna utnyttja motspelarens nackdelar.

Individuellt spel mot andra

Varken golfspelaren eller pokerproffset har några lagkamrater att luta sig mot då bägge aktiviteter utförs av en enda spelare. Förvisso finns motspelare men hur de spelar eller vilka resultat de uppnår är under större delen av golf- och pokerspelandets gång dolt. Tricket för golfaren och pokerspelaren är därför att dels alltid sträva efter att slå sitt eget personbästa, dels att försöka förutse hur det kan tänkas gå för eventuella motspelare genom kvalificerade gissningar. Med detta sagt är både golf- och pokervärlden högst sociala miljöer som öppnar upp för umgänge med andra. Vid diverse vänskapsturneringar och branschevent gör därför både golfaren och pokerspelaren rätt i att socialisera med andra, jämföra erfarenheter och kunskaper och ta in andra spelares tips och tricks.

Stort medialt intresse

Det vilar en slags glamour över både golfspelaren och pokerproffset och sporterna förknippas ofta med flådiga destinationer och stora prisbelopp vid tävlingar. Ett medlemskap i en golfklubb är inte sällan rätt kostsamt och utrustningen och kläderna kan även kosta på. Som pokerspelare behöver du förvisso ingen utrustning men för att spela mot eliten behöver du ofta resa till exklusiva destinationer. Avslutningsvis får både pokerproffs och golfspelare på elitnivå tillgång till avundsvärda sponsoravtal.